Onorariul se stabileste – pentru fiecare cauza in parte – prin negociere directa intre reprezentantii cabinetului noastru si client, avandu-se in vedere urmatoarele elemente si/sau aspecte:

  • Natura si dificultatea cauzei;
  • Timpul dedicat solutionarii cauzei;
  • Rezultatele obtinute in favoarea clientului

Pentru serviciile de consultanta si asistenta juridica oferite, onorariile percepute sunt fie forfetare, fie orare, fie periodice, fie de succes, ori rezultate din combinarea oricareia dintre aceste forme. 

Mentionam ca este posibila si combinarea mai multor tipuri de onorarii, dupa nevoile clientului precum si dupa natura si dificultatea cauzei.

Pentru a stabili exact o cotatie va rugam sa ne contactati.

Forme de onorariu

In cazul litigiilor, politica noastra de onorarii consta in stabilirea unui onorariu forfetar pentru fiecare faza procesuala.

Constituie faza procesuala distincta inclusiv apel, recurs sau faza executarii silite precum si rejudecarea unei faze anterioare.

Plata onorariilor forfetare pentru serviciile legale desfasurate se face in termen de 15zile de la data emiterii facturii, insa cel mai tarziu pana la data solutionarii fazei procesuale pentru care s-a emis factura.

Onorariile forfetare sunt stabilite in functie de complexitatea si de valoarea litigiului, de numarul de ore de activitate estimat, de instanta unde se judeca litigiul si de cerintele clientului pentru prezenta avocatului titluar. Ne rezervam dreptul la renegocierea onorariilor forfetare, daca, independent de vointa noastra, estimarea initiala nu mai corespunde situatiei concrete.

In special in cazul consultantei acordate societatilor comerciale, dar si in alte cazuri, in functie de obiectul si natura proiectului, se poate conveni cu clientul plata unor onorarii periodice (de regula lunare).

Acestea sunt stabilite in suma fixa, in lei sau in euro, si includ consultanta acordata clientului respectiv in perioada convenita, in limita unui anumit numar de ore , stabilit anticipat.

Plata onorariilor periodice se face in termen de 15 zile de la data emiterii facturii.

Onorariile orare sunt stabilite de regula in cazul consultantei juridice, insa exista situatii in care se stabilesc onorarii orare, cu mentiunea ca pentru fiecare termen de judecata se contabilizeaza un anumit numar de ore, convenit anticipat cu clientul, in functie de locul desfasurarii litigiului.
In cazul onorariilor orare, facturarea se face periodic, cuprinzand descrierea serviciilor legale desfasurate. Plata onorariilor orare se face in termen de maxim 15 zile de la data emiterii facturii.

In cazul litigiilor care se desfasoara in afara Bucurestiului, politica de onorarii consta in stabilirea unui onorariu forfetar, in functie de activitatea estimata a se desfasura la sediul cabinetului nostru de avocatura (studiu si pregatire dosar, redactare documente), la care se adauga un onorariu pe termen de judecata, convenit anticipat cu clientul. Acest din urma onorariu este menit sa acopere cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurna) si imposibilitatea desfasurarii activitatilor juridice in timpul deplasarii respective.

Plata onorariilor pe termen de judecata se face, in baza facturii emise, cel mai tarziu in ziua termenului de judecata corespunzator.

In anumite situatii, in functie de obiectul si natura cauzei, se poate conveni cu clientul plata unui onorariu de succes. Acesta se adauga intotdeauna la un onorariu forfetar convenit si poate reprezenta un procent din valoarea obiectului litigiului sau proiectului sau o suma fixa stabilita anticipat.

Plata onorariului de succes se face de regula in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti sau de la data finalizarii obiectului contractului.