În domeniul dreptului penal acordăm consultanță, asistare si reprezentare juridică dupa cum urmeaza:

 • infracțiuni prevăzute în Codul penal
 • infracțiuni prevăzute în legi speciale
 • traficul de droguri
 • contrabandă
 • spălarea banilor
 • evaziune fiscală.
 • infractiuni la regimul circulatiei (vatamare corporala din culpa, ucidere din culpa, conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducere cu permisul retinut, suspendat sau anulat)
 • reabilităre de drept sau judecătoreasca
 • liberări condiționate.
 • întocmiri de cereri, memorii, plangeri, etc.
 • întocmiri de acțiuni civile (recuperare prejudicii) în cauze penale.
 • asistare si reprezentare juridica in fața organelor de urmărire penală (politie, parchet, etc)
 • înaintarea de memorii, cereri si exceptii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală.
 • plangeri impotriva ordonantelor organelor de urmărire penală.
 • asistare, reprezentare juridica în fața instanțelor de judecată
 • asistență și/sau reprezentare în fața judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară și a instanței de judecată (în toate fazele);
 • negociere acorduri de recunoaștere a vinovăției
 • asistență și/sau reprezentare în căile extraordinare de atac.

În domeniul dreptului afacerilor acordăm consultanță, asistare si reprezentare juridica, dupa cum urmeaza:

 • întocmire, redactarea și expertizarea contractelor comerciale.
 • asistență la negocieri și tranzacții în vederea încheierii contractelor.
 • litigii referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale, reprezentare în fața instanțelor de judecată de drept comun și de arbitraj.
 • societăți comerciale – constituiri, consiliere, regim juridic aplicabil (înregistrare, licențiere, înregistrare a modificărilor operate în actele de constituire, reorganizare, suspendarea activității, lichidarea persoanelor juridice).
 • recuperări de debite – executare silită, somații de plată, ordonante de plata.
 • Asistare și reprezentare juridică în litigii cu privire la excluderea unui asociat din societate
 • Asistare și reprezentare juridică în litigiile dintre asociați, acționari, etc.
 • Asistare și reprezentare juridică pentru societățile comerciale aflate în stare de insolvență/faliment.

În domeniul dreptului civil acordăm consultanță, asistare si reprezentare jurdica dupa cum urmeaza:

 • asistare și reprezentare juridica în fața instanței de fond, Curților de Apel, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale precum si in fata Curtilor de arbitraj.
 • întocmirea, redactarea și încetarea contractelor
 • partaj judiciar
 • succesiuni (transmitere de drepturi și obligații)
 • răspundere civilă delictuală și contractuală
 • acțiuni în nulitatea actelor
 • actiuni in constatare
 • acțiuni privind dobandirea dreptului de proprietate.
 • actiuni in revendicare
 • acțiuni în pretenții
 • acțiuni posesorii
 • moștenire, partaj succesoral, acțiuni referitoare la mosteniri
 • întocmirea și redactarea cererilor de chemare în judecată, de apel, de recurs, a notificărilor, pretențiilor, alte cereri, a tranzacțiilor, si orice alte acte cu caracter juridic.
 • măsuri asiguratorii
 • asistare si reprezentare juridica în procedura de executare a hotararilor judecătorești si a oricaror titluri executorii
 • asistare si reprezentare juridica în fața administrațiilor publice, organelor de drept și a notarilor publici

În domeniul dreptului familiei acordăm consultanță, asistare si reprezentare juridica, dupa cum urmeaza:

 • litigii (divorț, anularea căsătoriei, partaj, lichidarea regimului matrimonial)
 • decăderea din drepturile părintești.
 • adopție
 • stabilire pensie de întreținere
 • consultanță juridică curentă
 • mediere conflicte, conciliere.
 • asistare și reprezentare juridică în fața notarului public.
 • asistare și reprezentare juridică în raporturile cu organe ale administrației publice.
 • asistare și reprezentare juridică în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.

În domeniul dreptului muncii acordăm consultanță, asistare și reprezentare juridica, dupa cum urmeaza:

 • întocmirea, perfectarea și încetarea contractelor de muncă.
 • negocierea clauzelor specifice: clauze de non-concurenţă, clauze de confidenţialitate, clauze de mobilitate, etc.
 • asistare si reprezentare juridica la încetarea raporturilor juridice de muncă (demisie, concedieri, comisii de disciplina, cercetari prealabile etc.).
 • asistare si reprezentare juridica în litigiile (conflictele) de muncă în fața instituțiilor și a instanțelor de judecată. (drepturi salariale, concedieri nelegale, etc)

În domeniul proprietatii intelectuale, acordăm consultanță, asistare și reprezentare juridica, dupa cum urmeaza:

 • asistență și reprezentarea în legătură cu:
 • protecția proprietății intelectuale, a drepturilor de autor si a drepturilor conexe.
 • încheierea contractelor specifice.
 • înregistrarea și protecția juridică a mărcii.
 • prevenirea și combaterea faptelor de concurență neloială
 • litigii civile și cauze penale privind concurența neloială, încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

În domeniul Curtii Europene a Drepturilor Omului acordăm consultanță și reprezentare pe următoarele dupa cum urmeaza:

 • analiza hotărarilor judecătorești și a altor acte cu caracter juridice.
 • întocmirea și redactarea cererilor adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), precum și a altor acte juridice de procedură.

În domeniul executării silite, acordăm consultanță, asistare si reprezentare juridica, astfel:

 • întocmiri de cereri, demersuri, plangeri, etc.
 • demersuri in vederea ridicarii de titluri executorii (legalizare hotarare, etc) și deschiderea dosarului de executare la cererea creditorului.
 • asistare si reprezentare juridică în fața:
  • executorilor judecătorești la actele de executare.
  • instanțelor de judecată.
 • asigurarea saruintei executarii silite
 • recuzarea executorului judecătoresc.
 • contestarea actelor executorului judecătoresc.
 • contestatie la executarea silita
 • suspendare provizorie si suspendare a executarii silite.
 • intoarcerea executarii silite
 • concilierea părților în procedura de executare și încheierea de tranzacții.

Infiintarea unei societati comerciale reprezinta primul pas in dezvoltarea oricarei afaceri, iar cabinetul nostru de avocatura acorda asistenta de specialitate la infiintari firme si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului. In acest domeniu includem urmatoarele servicii:

 • asistenta si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului
 • consultanta juridica de specialitate in procedura de infiintare de societati comerciale;
 • infiintare societati comerciale
 • infiintare firme pentru tineri antreprenori;
 • rezervare denumire societate;
 • servicii juridice de redactare de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati;
 • asistare juridica in obtinerea autorizatiei de functionare;
 • asistenta in obtinerea certificatului constatator;
 • asistenta juridica in obtinerea certificatului de cazier fiscal;
 • redactare acte aditionale, hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor
 • majorarea/reducerea capitalului social;
 • cesiunea partilor sociale/actiuni;
 • cooptarea si retragerea de asociati;
 • numire administratori/cenzori;
 • infiintare si radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
 • modificari de sediu, prelungire contracte de inchiriere, comodat, etc;
 • modificare denumire societate;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociati;
 • achizitii, fuziuni si divizari de societati,
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment

avocat drept penal, avocat executare silita, avocat dreptul muncii