Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi România in cauza 59012/17 în legătură cu restituirea bunurilor naţionalizate de fostul regim comunist, considerată insuficient de eficace.

Deşi România, deja atenţionată în trecut în legătură cu această spinoasă problemă, a adoptat în 2013 o lege nouă pentru a le permite persoanelor ale căror bunuri au fost naţionalizate să obţină o restituire sau o despăgubire, “mecanismul de restituire rămâne insuficient de operaţional şi omogen”, a apreciat tribunalul Consiliului Europei, cu sediul la Strasbourg.

Curtea a fost sesizată în 2017 de 53 de cetăţeni români printre care si clientul pe care cabinetul nostru de avocat il reprezinta, care au obţinut, fiecare, o hotărâre definitivă în favoarea lor, privind emiterea unui titlu de proprietate sau acordarea unei indemnizaţii pentru terenuri confiscate în timpul regimului comunist din perioada 1945-1989.

A retinut Curtea ca in pofida acestor decizii, niciunul dintre reclamanţi nu a primit un titlu de proprietate sau nu a fost repus în posesia bunurilor sale. Unii dintre ei au afirmat că au fost despăgubiţi insuficient.

Această “neexecutare prelungită a deciziilor adoptate de instanţe judecătoreşti” şi “lipsa unui recurs efectiv în această privinţă” au dus la “impunerea reclamanţilor a unei poveri individuale excesive”, a conchis CEDO.

Curtea consideră crucial ca România să continue să depună eforturi de a-şi conforma legislaţia şi practica concluziilor la care ajuns Curtea în prezenta hotărâre şi jurisprudenţei sale pertinente.